Om oss

NÅGRA ORD...

OM KÖREN

BBKK är en avancerad, fristående kammarkör bestående av cirka 30 korister. Kören är aktiv sedan januari 2018.


Körens medlemmar har lång och bred musikalisk erfarenhet. Ambitionsnivån är hög, repertoaren varierad och kören strävar efter att kontinuerligt utvecklas musikaliskt under
Barbro Björklunds säkra och entusiasmerande ledning.

Vi ger egna konserter och samarbetar även med externa solister och musiker.


BBKK har en stark förankring i det sakrala. Med samsjungna röster i uttrycksfulla klanger vill vi förmedla känslor och tankar om vad det innebär att finnas till. Det handlar om livet – om livet som pågår runt omkring oss, om livet som finns inom oss bortom förväntningar och krav. Livets största ögonblick går inte att fånga eller beskriva i ord. I musiken och poesin anar vi som ett flyktigt skimmer tillvarons djup som rymmer både ljus och mörker,

glädje och sorg, lycka och vemod.

Det är vad vi vill gestalta.

NÅGRA ORD...

OM DIRIGENTEN

Barbro Björklund är en välkänd musikalisk ledare i Uppsalas körliv. Hon fick sin utbildning till musikdirektör vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med studier i kördirigering för Gustaf Sjökvist och Eric Ericson.

 

1979 startade hon Samariterhemmets kyrkokör, sedermera Stefanoskören, kort därefter barn- och ungdomskörerna Nya Toner och Rätta Takter, alla i Uppsala domkyrkoförsamling, och ledde dessa till 2017.

Barbro har samarbetat med många kör- och orkesterledare under åren, och har själv en omfattande erfarenhet som korist, bland annat i Uppsala Akademiska Kammarkör.

Under 90-talet ledde Barbro den stora nationskören Norrlandskören i projekt med bl.a. Helmer Bryd och
Trio con tromba.


Barbro anlitas även som lärare i körmetodik och tonbildning och är tidigare förbundsdirigent, numera vice ordförande, i Uppsala stifts kyrkosångsförbund (Ukf). Där har Barbro ett pågående samarbete med operasångerskan och sångpedagogen Karin Ingebäck med coachning av korister i den kurs som regelbundet arrangeras av UKf i samarbete med Uppsala stift. Barbro och Karin besöker utöver detta gärna körer för coachning.